Testimonials – Angelito Mendiola – Kidney, HighBlood

REH CASE STUDY/TESTIMONIALS Angelito Mendiola: Ako po si Angelito Mendiola. Apat na taon na kong naghihirap at nagdialysis. Ang herbal food supplement ay malaking naitutulong sa akin. Mula uminom ako nito, hindi na ko naoxygen at malaking ginhawa naibigay sa akin. Dati hindi ako nakakaihi. Nung uminom ako nito, pakaunti-kaunti na kong umiihi. May pagbabago. REH Staff: Pang-ilan araw na …

Testimonials – Agripina Cruz – Diabetes, Highblood

REH TESTIMONIALS VIDEOS 3:00pm – On the way to Malolos, Bulacan. Pangalan: Agripina Cruz Edad: 66 Tirahan: 82 San Gabriel, Barasawain, Malolos Bulacan Mga Nararamdaman: Diabetes, Highblood Gumamit ng REH Herbal sa loob ng 10 buwan 4:00pm – Malolos, Bulacan Ben Tulfo: Kailan niyo po yun huling sinubukan ito Agripina Cruz: Sabi ng anak ko, “Nanay, subukan nyo po yun …